We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Skip to Main Content

Editorial Board

EDITOR-IN-CHIEF

Akira KIKUCHI

(Suita)

EDITORS

JB Reviews

Yasuhiro MINAMI

(Kobe)

Biochemistry

Kenji KADOMATSU

(Nagoya)

Yasushi KAWATA

(Tottori)

Molecular Biology

Kazutoshi MORI

(Kyoto)

Cell

Shigetsugu HATAKEYAMA

(Sapporo)

Biotechnology

Kazushige TOUHARA

(Tokyo)

MANAGING EDITORS

Kiyoko FUKAMI

(Hachioji)

Tamotsu YOSHIMORI

(Suita)

ASSOCIATE EDITORS

JB Reviews

Hidekazu HIROAKI

(Nagoya)

Junichi IKENOUCHI

(Fukuoka)

Changgong LI

(Los Angeles)

Hozumi MOTOHASHI

(Sendai)

Kazumasa OHASHI

(Sendai)

Hiroshi OHNO

(Yokohama)

Kohsuke TAKEDA

(Nagasaki)

Toru TAKUMI

(Wako)

Shigeru YANAGI

(Hachioji)

Biochemistry

Rita CHEN

(Taipei)

Gonzalo HERRADÓN

(Madrid)

Shigeki HIGASHIYAMA

(Toon)

Kenji INABA

(Sendai)

Hideaki ITOH

(Akita)

Takumi KAMURA

(Nagoya)

Dongchon KANG

(Fukuoka)

Koichi KATO

(Okazaki)

Hiroshi KITAGAWA

(Kobe)

Shuichi KOJIMA

(Tokyo)

Soichi KOJIMA

(Wako)

Katsumi MAENAKA

(Sapporo)

Tomohiro MIZOBATA

(Tottori)

Hideaki NAGASE

(Oxford)

Takashi NAKAZAWA

(Nara)

Shogo OKA

(Kyoto)

Masayuki OZAWA

(Kagoshima)

Masao SAKAGUCHI

(Hyogo)

Fuminori TOKUNAGA

(Maebashi)

Kouhei TSUMOTO

(Tokyo)

Kazushige YOKOTA

(Matsue)

Molecular Biology

Tatsuo FUKAGAWA

(Suita)

Naoko IMAMOTO

(Wako)

Toshifumi INADA

(Sendai)

Hiroyasu INOUE

(Nara)

Shusuke KUGE

(Sendai)

Hitoshi KURUMIZAKA

(Tokyo)

Makoto NAKANISHI

(Nagoya)

Hideki NISHITOH

(Miyazaki)

David RON

(Cambridge)

Tohru YOSHIHISA

(Hyogo)

Cell

Mitsunori FUKUDA

(Sendai)

Toshiki ITOH

(Kobe)

Masayuki KOMADA

(Yokohama)

Hiroaki MIKI

(Suita)

Ivan Robert NABI

(Vancouver)

Hiroyasu NAKANO

(Tokyo)

Jun-ichi NAKAYAMA

(Nagoya)

Hiroshi NISHINA

(Tokyo)

Gilbert Di PAOLO

(New York)

Toshiharu SUZUKI

(Sapporo)

Hiderou YOSHIDA

(Hyogo)

Biotechnology

Makoto KAWAMUKAI

(Matsue)

Masaya NAGAO

(Kyoto)

Hideaki NOJIRI

(Tokyo)

Yasuyoshi SAKAI

(Kyoto)

Tsutomu SUZUKI

(Tokyo)

Hayao TAGUCHI

(Noda)

Hideki TAGUCHI

(Yokohama)

Seiichi TAGUCHI

(Sapporo)

Shunsuke YAJIMA

(Tokyo)

EDITORIAL ASSISTANT

Hideki YAMAMOTO

(Suita)

ADVISORY BOARD

Biochemistry

Masahide ASANO (Kyoto)
Kiyoshi FUKUI (Tokushima)
Tatsuhiko FURUKAWA (Kagoshima)
Yoshihisa HAGIHARA (Ikeda)
Daizo HAMADA (Kobe)
Shigeharu HARADA (Kyoto)
Hideyuki HAYASHI (Takatsuki)
Yoshio HIRABAYASHI (Wako)
Masaru HOSHINO (Kyoto)
Hiroshi ICHINOSE (Yokohama)
Teikichi IKURA (Tokyo)
Katsumi IMADA (Toyonaka)
Hideshi INOUE (Hachioji)
Akio KIHARA (Sapporo)
Shun’ichi KURODA (Ibaraki)
Tetsuya MATSUGUCHI (Kagoshima)
Kunio MATSUMOTO (Kanazawa)
Bunzo MIKAMI (Kyoto)
Hiroshi MORIOKA (Kumamoto)
Yoshinori MORIYAMA (Okayama)
Atsushi NAKAGAWA (Suita)
Toru NAKAYAMA (Sendai)
Kazuhisa NAKAYAMA (Kyoto)
Shoko NISHIHARA (Hachioji)
Masaharu NODA (Okazaki)
Toshihide OKAJIMA (Ibaraki)
Tetsuya OKAJIMA (Nagoya)
Toshitaka OOHASHI (Okayama
Toshiaki SAKISAKA (Kobe)
Yasutaka SEKI (Nankoku)
Hiroshi SHIMA (Natori)
Hideki SUMIMOTO (Fukuoka)
Natsuo UEDA (Kagawa)
Toshihiko UTSUMI (Yamaguchi)
Akihiko YAMAGISHI (Hachioji)
Masafumi YOHDA (Koganei)
Yoshihiro YOSHIHARA (Wako)
Tohru YOSHIMURA (Nagoya)
Tamotsu ZAKO (Matsuyama)

Molecular Biology

Masatoshi FUJITA (Fukuoka)
Toru HIROTA (Tokyo)
Akira ISHISAKI (Iwate)
Hiroshi KIMURA (Suita)
Masatoshi KITAGAWA (Hamamatsu)
Hidetaka KOSAKO (Tokushima)
Shoichiro KURATA (Sendai)
Atsushi MATSUZAWA (Sendai)
Chikashi OBUSE (Sapporo)
Kunihiro OHTA (Tokyo)
Tomohiko OHTA (Kawasaki)
Noriko SAITOH (Kumamoto)
Masayuki SEKI (Sendai)
Minoru TAKATA (Kyoto)
Satoshi TASHIRO (Hiroshima)
Yukihide TOMARI (Tokyo)
Toshio WATANABE (Nara)
Kazuya YAMADA (Matsumoto)
Tamotsu YOSHIMORI (Suita)

Cell

Takaaki AKAIKE (Sendai)
Yasuyuki FUJITA (Sapporo)
Takahiko HARA (Tokyo)
Masahiko HARATA (Sendai)
Masato HASEGAWA (Tokyo)
Hiroyuki KAWAHARA (Hachioji)
Makoto MICHIKAWA (Nagoya)
Noboru MIZUSHIMA (Tokyo)
Shigeo MURATA (Tokyo)
Akira NAKAMURA (Ishikawa)
Ken SATO (Maebashi)
Mutsuhiro TAKEKAWA (Tokyo)
Katsunori TANAKA (Sanda)
Minoru TANAKA (Tokyo)
Naoki WATANABE (Sendai)
Tohru YAMAMOTO (Kagawa)
Sho YAMASAKI (Fukuoka)
Shigenobu YONEMURA (Kobe)

Biotechnology

Haruyuki ATOMI (Kyoto)
Shinya FUSHINOBU (Tokyo)
Yoshimitsu HAMANO (Fukui)
Masahiro ITO (Gunma)
Haruhiko MASAKI (Tokyo)
Ken MATSUOKA (Fukuoka)
Takeshi OMASA (Suita)
Hirohide SAITO (Kyoto)
Kentaro SHIMIZU (Tokyo)
Naoki TAKAYA (Tsukuba)
Kaoru TAKEGAWA (Fukuoka)
Tadashi UEDA (Fukuoka)
Yoshiaki YAMANO (Tottori)

This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Subscribe Now