We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Skip to Main Content

Reviewer List

  • JJCO sincerely thank peer-reviewers who contributed us their insightful comments from 1 October 2015 to 30 September 2016. See the list of all reviewers who contributed to the improvement of the journal here.
  • Download PDF Reviewer List

FIELDS

Breast Medicine Breast Surgery Carcinogenesis
Clinical Trials CNS Diagnostic Radiology
Epidemiology/ Public Health GI Medicine GI Surgery
Gynecology HBP Medicine HBP Surgery
Head and Neck Hematopoietic Lung Medicine
Lung Surgery Orthopedics/ Sarcoma Pathology
Psycho-Oncology Radiation Oncology Tumor Markers
Urology Other Specialties

REVIEWERS

Breast Medicine

Sadako Akashi Masashi Ando
Hitoshi Arioka Kenichi Inoue
Hiroshi Ishiguro Noriyuki Katsumata
Yoichi Naito Naoki Niikura
Shigehira Saji Chicako Shimizu
Takayoshi Uematsu Yutaka Yamamoto

Breast Surgery

Kenjiro Aogi Mamoru Fukuda
Eisuke Fukuma Yasuo Hozumi
Hideo Inaji Hirotaka Iwase
Masahiro Kashiwaba Junichi Kurebayashi
Norikazu Masuda Yasuo Miyoshi
Kazuyoshi Motomura Seigo Nakamura
Reiki Nishimura Shinji Ohno
Noriaki Ohuchi Toshiaki Saeki
Tatsuya Toyama Takayuki Ueno
Toshiaki Utsumi

Carcinogenesis

Hiroyasu Esumi Hideshi Ishii
Hiroshi Itoh Tohru Kiyono
Iwao Kukimoto Hitoshi Nakagama
Motonobu Saito Akihiro Sakurai
Katsuya Tsuchihara Naoto Tsuchiya
Toshikazu Ushijima Tadashi Yamamoto
Yasuhito Yuasa

Clinical Trials

Haruhiko Fukuda Junichi Sakamoto

CNS

Takamitsu Fujimaki Yuichi Hirose
Toshihiro Kumabe Yoshitaka Narita
Kazuhiro Nomura

Diagnostic Radiology

Osamu Matsui Manabu Minami
Masatoshi Okazaki Yasuyuki Yamashita
Yoshiharu Yonekura

Epidemiology/Public Health

Wanqing Chen Nobuyuki Hamajima
Takahiro Higashi Satoshi Honjo
Hidemi Ito Yuri Ito
Suminori Kono Keitaro Matsuo
Chisato Nagata Isao Oze
Catherine Sauvaget Toshiro Takezaki
Takuhiro Yamaguchi

GI Medicine

Eishi Baba Toshihiko Doi
Hirofumi Fujii Akira Fukutomi
Nozomu Fuse Tetsuya Hamaguchi
Shuichi Hironaka Tatsuya Ioka
Fumio Itoh Ken Kato
Yeul Hong Kim Wasaburo Koizumi
Yoshito Komatsu Hitoshi Kondo
Yasuhiro Matsumura Yoshinori Miyata
Nobumasa Mizuno Kei Muro
Manabu Muto Fumio Nagashima
Takako Nakajima Yoshiro Niitsu
Shinichi Ohkawa Yasuhiro Shimada
Kuniaki Shirao Makoto Tahara
Shinji Tanaka Akihito Tsuji
Yasuhide Yamada Kensei Yamaguchi
Kentaro Yamazaki Hirofumi Yasui
Tomoya Yokota Takayuki Yoshino

GI Surgery

Nobutoshi Ando Hiroshi Inoue
Michio Kaminishi Hitoshi Katai
Hiroyuki Kato Yasuhiro Kodera
Keisuke Koeda Masato Kusunoki
Hiroyuki Kuwano Sang-Woong Lee
Tadahiko Masaki Masaki Mori
Shoji Natsugoe Eiji Nomura
Yoshihisa Saida Akio Saiura
Seiichi Takenoshita Yasumasa Takii
Masanori Terashima Keisuke Uehara
Takashi Ueki Hideki Ueno
Masahiko Watanabe Toshiaki Watanabe
Takaki Yoshikawa

Gynecology

Youichi Aoki Takayuki Enomoto
Kiyoshi Hasegawa Fumitaka Kikkawa
Ryo Kitagawa Mikio Mikami
Hitoshi Niikura Shigeki Niimi
Tsuyoshi Saito Toru Sugiyama
Satoshi Takeuchi Masafumi Toyoshima
Kimio Ushijima Hiroyuki Yoshikawa

HBP Medicine

Eii Karasawa Takuji Okusaka
Hiromitsu Saisho Masatoshi Tanaka

HBP Surgery

Hiroshi Imamura Shoji Nakamori
Junji Yamamoto

Head and Neck

Yuichi Ando Satoshi Fukuda
Yasuhisa Hasegawa Ryuichi Hayashi
Akihiro Homma Naomi Kiyota
Naoyuki Kohno Akira Kubota
Muneyuki Masuda Hiroyuki Mineta
Takashi Nakatsuka Ken-ichi Nibu
Tetsuya Ogawa Kenji Okami
Susumu Okano Seiichi Yoshimoto

Hematopoietic

Takahiro Fukuda Kiyohiko Hatake
Yutaka Hattori Shinsuke Iida
Tadao Ishida Yoshinobu Kanda
Masahiro Kizaki Yukio Kobayashi
Mineo Kurokawa Shigeru Kusumoto
Dai Maruyama Kinuko Mitani
Ikuo Miura Yasushi Miyazaki
Shuki Mizutani Shin-ichiro Mori
Yasuo Morishima Hirokazu Nagai
Nozomi Niitsu Michinori Ogura
Kazunori Ohnishi Kazuma Ohyashiki
Ritsuro Suzuki Kazuo Tamura
Masafumi Taniwaki Kunihiro Tsukasaki
Motoko Yamaguchi

Lung Medicine

Nobukazu Fujimoto Yutaka Fujiwara
Akito Hata Hidehito Horinouchi
Katsuyuki Hotta Eiki Ichihara
Akira Inoue Toshiyuki Kozuki
Kaoru Kubota Yoichi Nakanishi
Makoto Nishio Hiroshi Nokihara
Kadoaki Ohashi Yuichiro Ohe
Hiroaki Okamoto Isamu Okamoto
Hiroshi Sakai Jiichiro Sasaki
Yoshihiko Segawa Toshimi Takano
Nagio Takigawa

Lung Surgery

Takahiro Mimae Yuko Minami
Tetsuya Mitsudomi Hiroaki Nomori
Hiroyuki Sakurai Yukitoshi Satoh
Hidefumi Takei Fumihiro Tanaka
Shinichi Toyooka Yasuhiro Tsutani
Kohei Yokoi Hiroyasu Yokomise

Orthopedics/Sarcoma

Nobuhito Araki Hiroaki Hiraga
Haruo Iguchi Shintaro Iwata
Hirotaka Kawano Shuichi Matsuda
Fumihiko Nakatani Hideto Obata
Yoshinao Oda Koichi Ogura
Kyoji Okada Toshifumi Ozaki
Chigusa Sawamura Shinsuke Sugihara
Kazuhiro Tanaka Hiroyuki Tsuchiya
Takafumi Ueda Takashi Yanagawa

Pathology

Yoichi Ajioka Tomio Arai
Kouji Arihiro Tadashi Hasegawa
Nobuyoshi Hiraoka Yuichi Ishikawa
Yae Kanai Noboru Konishi
Chihaya Maesawa Yoshihiro Matsuno
Noriko Motoi Yoji Nagashima
Takashi Nakajima Shigeo Nakamura
Yasuaki Nakashima Hirofumi Nakayama
Michiie Sakamoto Kaishi Satomi
Shuho Semba Jun-ichi Tamaru
Toshihiko Torigoe Hiroyuki Tsuda
Toyonori Tsuzuki Shinobu Umemura
Taketo Yamada Hiroshi Yokozaki

Psycho-Oncology

Tatsuo Akechi Yuko Kaneyasu
Yoshiyuki Kizawa Makoto Kobayakawa
Tomohiro Matsuda Asao Ogawa
Hitoshi Okamura Toru Okuyama
Hideki Onishi Ryuichi Sekine
Ken Shimizu Saran Yoshida

Radiation Oncology

Masashi Chatani Nobukazu Fuwa
Hideyuki Harada Masato Hareyama
Kazushige Hayakawa Nobuyuki Hayashi
Hiroshi Igaki Hiroshi Ikeda
Gianluca Ingrosso Satoshi Ishikura
Yoshikazu Kagami Tadashi Kamada
Tomohiro Kaneta Katsuyuki Karasawa
Masaaki Kataoka Hiroaki Kurihara
Katsumasa Nakamura Takashi Nakano
Kenji Nemoto Kinji Nishiyama
Miwako Nozaki Masahiko Oguchi
Rikiya Onimaru Hiroshi Onishi
Natsuo Oya Keisuke Sasai
Kenji Sekiguchi Yuta Shibamoto
Naoto Shikama Hiroki Shirato
Toshinori Soejima Minako Sumi
Teruki Teshima Takafumi Toita
Takashi Uno Yasuo Yoshioka

Tumor Markers

Koh Furuta Reiji Kannagi
Masato Maekawa Kokichi Sugano

Urology

Koichiro Akakura Yoichi Arai
Shin Egawa Yasuhisa Fujii
Kiyohide Fujimoto Tomoaki Fujioka
Takashi Fukagai Tomonori Habuchi
Isao Hara Shiro Hinotsu
Shigeo Horie Tomohiko Ichikawa
Tsukasa Igawa Kazuto Ito
Yoshiyuki Kakehi Toshiyuki Kamoto
Hiroomi Kanayama Shingo Kato
Koji Kawai Eiji Kikuchi
Hiroshi Kitamura Kenjiro Kohri
Masaki Kokubo Tsunenori Kondo
Yukihiro Kondo Haruki Kume
Naoya Masumori Hideyasu Matsuyama
Tsuneharu Miki Takashi Mizowaki
Youichi Mizutani Satoru Muto
Tohru Nakagawa Hayakazu Nakazawa
Kazuo Nishimura Hiroyuki Nishiyama
Chikara Ohyama Mototsugu Oya
Seiichi Saito Hideki Sakai
Toru Shimazui Nobuo Shinohara
Mikio Sugimoto Yoshiki Sugimura
Hiroyoshi Suzuki Kazuhiro Suzuki
Masayuki Takahashi Akira Yokomizo

OTHER SPECIALTIES

Anesthesiology

Tetsumi Sato

Clinical Pharmacology

Hironobu Minami

Dermatology

Hajime Nakano Kenjiro Namikawa Toshiaki Saida

Molecular and Cellular Medicine

Takahiro Ochiya

Ophthalmology

Shigenobu Suzuki

Palliative Care

Mitsunori Miyashita Masanori Mori Naohito Shimoyama

Pediatrics

Hajime Hosoi

Proteomics

Tadashi Kondo

Updated: June 2016

This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Subscribe Now