We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Skip to Main Content

Editorial Board

Editor-in-Chief:

Komatsu, Kenshi

Vice-Editor-in-Chief

Sasai, Keisuke

Managing Editors:

Anzai, Kazunori
Endo, Satoru
Fukumoto, Manabu
Kamiya, Kenji
Kodama, Seiji
Kondo, Takashi
Matsumoto, Hideki
Matsumoto, Yoshihisa
Mitsuhashi, Norio
Miura, Masahiko
Oya, Natsuo
Shibamoto, Yuta
Shibuya, Hitoshi
Shimada, Yoshiya

Associate Editors:

Akiba, Suminori
Ando, Koichi
Aoyama, Hidefumi
Araki, Fujio
Fukuda, Shigekazu
Fukushi, Masahiro
Funayama, Tomoo
Furusawa, Yoshiya
Fuwa, Nobukazu
Harada, Hiroshi
Hasegawa, Masatoshi
Hayakawa, Kazushige
Hirouchi, Tokuhisa
Hoshi, Masaharu
Ide, Hiroshi
Iizuka, Daisuke
Ikushima, Hitoshi
Imai, Takashi
Imaoka, Tatsuhiko
Inanami, Osamu
Ishihara, Hiroshi
Ishikawa, Masayori
Jingu, Keiichi
Kashiwakura, Ikuo
Katsumura, Yosuke
Kishi, Kazushi
Kobayashi, Junya
Kobayashi, Katsumi
Kobayashi, Yasuhiko
Kodaira, Takeshi
Kodama, Yoshiaki
Koto, Masashi
Kubota, Nobuo
Kuwahara, Yoshikazu
Masunaga, Shin-ichiro
Matsumoto, Yoshitaka
Miyakoshi, Jynji
Mizowaki, Takashi
Mori, Shinichiro
Murayama, Chieko
Nagata, Yasushi
Nakamura, Katsumasa
Nakanishi, Ikuo
Nakano, Takashi
Nishio, Teiji
Ogawa, Kazuhiko
Oguchi, Hiroshi
Oguchi, Masahiko
Ohnishi, Ken
Ohno, Tatsuya
Otsuka, Kensuke
Ozawa, Shuichi
Sakurai, Hideyuki
Shibuya, Keiko
Shigematsu, Naoyuki
Shikazono, Naoya
Shimura, Tsutomu
Sumida, Iori
Suzuki, Gen
Suzuki, Keiji
Tachibana, Akira
Takahashi, Akihisa
Takai, Yoshihiro
Takatsuji, Toshihito
Tanaka, Atsushi
Tauchi, Hiroshi
Terahara, Atsuro
Todo, Takeshi
Tokonami, Shinji
Tomita, Masanori
Uno, Takashi
Ushiyama, Akira
Wang, Bing
Yamazaki, Hideya
Yoshioka, Yasuo

Statistic Advisor

Murakami, Yoshitaka

International Associate Editors:

Azzam, Edouard (USA)
Blakely, Eleanor A. (USA)
Chen, David (USA)
Durante, Marco (Germany)
Gueulette, John (Belgium)
Hei, Tom K. (USA)
Iliakis,George (Germany)
Kearfott, Kimberlee J. (USA)
Kim, Joo-Young (Korea)
Kronenberg, Amy (USA)
Le Sech, Claude (France)
Nair, C. K. Krishnan (India)
Ritter, Sylvia (Germany)
Shao, Chunlin (PR China)
Sharan, Rajeshwar N. (India)
Sun, Yeqing (PR China)
Vijayalaxmi (USA)
Woloschak, Gayle E. (USA)
Wu, Honglu (USA)

JRR Editorial Office:

jrr.editorialoffice@oup.com


JRR Editorial Committee Terms of Reference (Japanese).

This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Subscribe Now